Hitri kontakt

Email: info@tdpostojna.si                              Tel: 05/7201 610

Mednarodni glasbeni festival mladih

Mednarodni glasbeni festival mladih je ustanovilo Turistično društvo Postojna leta 1999.
Skladatelj Alojz Srebotnjak, zaslužni profesor Univerze v Ljubljani, je napisal: »Prireditelju je uspelo uresničiti izvirno zamisel, to je predstavitev domačih in tujih mladinskih zborov in orkestrov na posebnem zaključenem festivalu.«

Ministrstvo za kulturo RS je pri utemeljitvi dodelitve sredstev v letih, ko smo bili sofinancirani tudi s strani ministrstva zapisalo: Projekt vključuje druženje in skupinsko delo kakovostnih mladih glasbenikov in vključuje ter spodbuja mlade generacije k prvim poskusom na področju orkestrskega muziciranja. Izkazuje cilje, ki presegajo lokalne interese in obeta prepoznavnost v slovenskem prostoru in mednarodni javnosti.

Eno izmed poslanstev festivala je torej kulturno sodelovanje med narodi, druženje mladih iz različnih kultur in držav, izmenjava takih in drugačnih izkušenj, kultura brez meja.
Ravno zaradi teh dejstev in pa same kakovosti orkestrov, smo se odločili, da ponudimo v glavni turistični sezoni tako matineje na ploščadi pred vhodom v Postojnsko jamo in večerne koncerte v dvorani Jamskega dvorca ali in tako simbolično družimo glasbo in lepote podzemske kraške lepotice. Projekt ima mednarodni značaj in pomen ter razvija sodelovanje mladih in izmenjavo glasbenih izkušenj.

Program  festivala se izvaja pri Postojnski jami - matineja, v Jamskem dvorcu, Kulturnem domu v Postojni, pred hotelom Kras in v cerkvi sv. Štefana v Postojni. Je zelo obiskan in pohvaljen tako s strani poslušalcev kot tudi strokovnjakov in medijev.

Vsi udeleženci tega festivala so orkestri in zbori, ki so bili deležni visokih priznanj tako v domači državi, kot tudi mednarodnih. Skratka gre za podporo mladim glasbenikom, ki so s svojo nadarjenostjo in kvaliteto se uspeli vključiti v posamezne orkestre in tako nastopiti v številnih državah.

Glasbeni festival mladih v Postojni je postal tradicionalen, saj želimo s kakovostno izvedbo koncertov mladih glasbenikov iz različnih držav popestriti in obogatiti turistično in kulturno ponudbo Postojne v času glavne turistične sezone, istočasno pa tudi ponuditi občanom bogat kulturni program. Glede na zelo obiskane koncerte in številne pohvale glasbenih strokovnjakov, nam kljub pomanjkanju finančnih sredstev organizacija doslej dobro uspeva.

Stroški za izvedbo takega projekta so visoki za TD Postojna (zajemajo: več dnevno bivanje članov orkestrov, potne stroške, honorar dirigentu oz. šoli, organizacijske stroške, stroške oglaševanja ...). Organizacija festivala presega cilje lokalnega značaja in vse bolj postaja prepoznavna v slovenskem prostoru in prispeva k promociji kraja in kulture ter ima mednaroden značaj.

Programski svet: prof. Suzana Furlan Mitev, prof. Brigita Tornič Milharčič,
prof. Igor Corretti – Kuret.Izdelava: K.N. klepetalnica talchotalcho klepet